Site news

Krijimi i QUIZ ne moodle

Krijimi i QUIZ ne moodle

by IT UNISHK -
Number of replies: 0

Per krijimin e thjeshtezuar te  nje “quiz” ne moodle do te ndjekim 3 hapa. 

Hapi i pare do jete “krijimi i formatit te pyetjeve ose vete pyetjeve dhe pergjigjeve”.

Hapi i dyte do te jete “krijimi i aktivitetit te “quiz” ne “topic”.

Hapi i trete do te jete “shtimi i pyetjeve tek aktiviteti i krijuar”


Video ilustrimi i pergatitjes se “quiz” ne Moodle:

 

https://unishkedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/andi_fishta_unishk_edu_al/EfIDbZL9GhxDov3KHVhvUOwBSD7VSoieASq3EXKU_2R7Fw?e=tAfF59